Ženy sro

Z důvodu nedostatku pitné vody platí do 15. 9. 2020 zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů a mytí vozidel pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Vrané nad Vltavou. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zenysro základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“), v platném znění, stanoví v dohodě se zřizovatelem termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2020/2021 a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (letáčky, místní rozhlas, web školy a obce). Schůzka rodičů, jejichž děti budou ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání, tzn. do 31. 8. 2020 dosáhnou věku pěti let, se uskuteční ve středu 17. 6. od 15:30 hod. Dnešní děti zřejmě skutečně dospívají výrazně dřív než předchozí generace. Děti vždy čeká týden plný sportovních zážitků, dobrodružství, míčových her, koloběžek, lukostřelby, paddleboardů a spousta legrace. Tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let. Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).